top of page

GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-02124
Raktár- és javító üzemcsarnok létrehozása

1_infoblokk_2020_ERFA_3C

 

A kedvezményezett neve: MAD-DAY Kft.

A projekt címe: Raktár- és javító üzemcsarnok létrehozása

Megvalósítás helyszíne: 7400 Kaposvár, Vásártéri út 3. (hrsz: 9063/5); 7400 Kaposvár, Teleki utca 15., hrsz:25/2

A beruházás megvalósításának ideje: 2022.08.01.-2024.07.31.

Beruházás összköltsége: 98 602 778 Ft

Elnyert, szerződött támogatás összege: 69 021 944 Ft

Támogatás mértéke: 70% feltételhez kötötten

 

 

Beruházás rövid bemutatása:

A jelen projektünk elsődleges célja, hogy a valós, elsősorban a saját tevékenységhez kapcsolódó raktári kapacitás igényekhez igazodóan olyan megoldást kínáljon számunkra, mely rövid- és hosszútávon egyaránt képes megfelelő háttérstabilitást adni mind ingatlanfejlesztési, mint pedig ingatlan üzemeltetési tevékenységünk fenntarthatóságához. Cél, hogy a támogatás révén modern technológiák beszerzésén, a korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésén keresztül a fejlesztést megvalósító vállalkozásunk szolgáltatásainak minősége javuljon, ez pedig magasabb termelékenységi szinthez vezet. Mindezekkel a projekt a helyi, illetve a kormány iparpolitikai célkitűzéseinek teljesülését is szolgálja. Cégünk jelen projekt keretében egy raktár- és üzemcsarnokot szeretne építeni saját célra, acél vázszerkezettel, mely 512 m2 méretű. Az épület földszintes kialakítású, a telek sarkában elhelyezve, a telek fennmaradó részének későbbi hasznosítása miatt. Szociális részt a tervezett épület tartalmaz. Alap funkció (raktározási, gép tárolás, gép- és járműkarbantartás) lesz kialakítva.

A projekt keretében három jól elkülöníthető, a projekt céljainak történő megfelelést biztosító tevékenységet tervezünk, melyek összhangban vannak a tervezett költségvetésben is rögzített tevékenységekkel:

  • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

  • Infrastrukturális és ingatlan beruházás

  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 

A projekt a Széchenyi Terv Plusz (2021-2027) program keretében valósul meg.

 

További információ kérhető:

Frányó Tamás projektmenedzser

Elérhetőség (+36204195552; titkarsag@mad-day.hu)

Látványtervek
bottom of page